2024-05-18
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Abdulmenaf Kıran
 
Kürt siyaseti parsel, parsel
2015-11-18 11:02
Abdulmenaf Kıran
Biz Kürtler, proje üretme yeteneğinden yoksunuz. Proje üretemeyince, bunun yerine bol bol parti kuruyoruz. Bollaþan her þey gibi, siyasi partilerimiz de kıymeti harbiyeden yoksundur.

Kürt siyaseti, parsel parseldir. Parsel " imar yasalarına göre sınırları belirlenmiþ arazi parçası " olarak tanımlanmıþtır. Aynı bitki örtüsüne elveriþli çok büyük araziler, parsellere ayrılır. Parseller mülkiyete konu olur. Son yıllarda Kürt siyasi eliti de parçalı Kürt siyasetinde parsel elde etmek için, bir birinin benzeri bol bol parti kuruyor. Nasıl ki, arazi parsellenerek, verimi arttırılamıyorsa, parselli siyaset de geliþemiyor.

Siyasi Partiler, toplumun ortak sorunlarının çözümü için, projeler üreterek, toplumdaki çözüm beklentisini örgütlerler.

Kürt siyasi eliti, toplumun sorunlarını çözmek için proje üreteceğine, nostalji yapmak için homojen bireylerden kurulu küçük küçük partiler üretiyor. Bu partilerin tamamı halk karþısına benzer vaadlerle çıkıyor. Halk aralarında hiç bir fark göremiyor.

Viktor Hugo der ki "iki kiþi aynı þeyi söylüyorsa, biri gereksizdir. " Bir birinin aynı söylemi benimsemiþ birden fazla partilerin tamamı gereksiz olur.
Siyasi elitimizden, kimin ağzını açsanız, der ki, karþıtlarımız, bizi bölerek, yönetirler. Her kes bunu bildiği halde neden amip gibi hep bölünüyoruz. Kanımca bizi böldürmek isteyen çok güçlü çevreler ( mihrak demek istemedim) var. Biz de de çok yüksek ego vardır. Ben merkezciyiz. Tüm dünyanın etrafımızda döndüğünü sanıyoruz. Kollektif çalıþma becerisi göstermiyoruz. Bu realitemizi gizlediğimizi sanıyoruz. Fakat toplum bizi bizden daha çok tanıyor. Ondandır itibar etmiyor.

Parsellenen Kürt siyaseti, siyaset erbabına cefa, Kürt halkına zulümdür. kaynaklar israf ediliyor. Her bir þehir merkezinde tüm partilerin toplam mensupları bir odayı dolduramazken, ayrı ayrı parti büroları tutuluyor. Her bir parti ayrı kira, elektrik, su, ısınma, soğutma ve eleman için para harcıyor. Bu kaynak israfıdır ve aynı zamanda bu külfet siyaset erbabının cefasıdır. Öte yandan sorun çözme ehliyetine ulaþılmadığı için, toplumun kangrenleþmiþ sorunları da çözüm bulamayınca, bu da topluma zulümdür.

Fakat, Kürt toplumu kör değildir. Tüm siyasi partileri izliyor. oynanan oyunu da dalavereyi de görüyor. Siyasi elitin parsellerine kanmıyor, kurulan tuzaklara da düþmeyecektir. Bu dağınıklığın ilelebet sürmesine müsaade etmeyecektir. Siyasi aynıları bizzat toplum birleþtirecektir. Fakat tavanda değil tabanda birleþtirecektir.
17. 11. 205
Print