2024-06-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Abdulmenaf Kıran
 
İnsan Hakları Haftasında Durum
2015-12-12 12:32
Abdulmenaf Kıran
Bu gün Birleşmiş Milletler Genel kurulunca Insan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edilişinin 78.yıl dönümüdür.Insan Hakları insanın doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu haklardan Yararlanmak için Insan olarak dünyaya gelmiş olmak yeterlidir.
Insan Hakları mutlak haklardandır. Her kese,her kuruma karşı ileri sürülebilen haklardır.Devredielmez,vazgeçilmez haklardır.

İnsan Haklarının başında yaşam hakkı gelir. Onurlu yaşam hakkı. Bu aynı zamanda moral bir değerdir de. Ahlaki yani ön plandadır.

Insan Haklarının,tarihsel arka planı zengindir.Uzun bir mücadele geçmişi vardır. Ama Pozitif Hukuka ilk defa Magna Carta ile girmiştir. Anayasacılık hareketinin temel esin kaynağıdır. Devletlerin kuruluşunun anayasalara dayandırılmasının esas nedeni,İnsan Haklarından dolayı,devlet iktidarını sınırlandırmaktır. Günümüzde, toplumsal,ekonomik ve siyasal gelişmeğe bağlı olarak Insan haklarının kapsamı gittikçe genişlemektedir. Yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, özgürlüklerden yararlanma gibi bir dizi haklarla başlayıp, günümüzde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına kadar gelişmiştir. Önce, devlete dokunmama yükümlüğü getirdi. Sanayi devriminden sonra, ekonomik ve sosyal haklar yününde devlete ödev getirdi.

Ülkemizde en temel insan hakkı olan, yaşam hakkı bile güvence altında değildir. Yaşam hakkı ki hukuka karşı bile önceliklidir.Kürdistan"da 24 temmuzdan bu yana başlayan öz yönetim ilanları ve şehir merkezlerinde hendek kazıp, barikatlar kurmak, şehir merkezlerini muharebe meydanına çevirmiştir. Şimdiye kadar 310"u sivil, kadın ve çocuk olmak üzere güvenlik görevlileri ve örgüt militanlarıyla birlikte yaklaşık üç bin insanın yaşamına mal olmuştur.Tarihi ve kültürel varlıklar zarar görüyor, şehirlerde bir veya bir kaç mahalle tahrip oluyor. On günlerce sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.Insanlar en temel insanı ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Elektrik, iletişim kesiliyor, dolayısıyla en temel yaşamsal ihtiyaç olan su kesiliyor....

İnsan Hakları mücadelesi tarihsel olarak devlete karşı yöneltilmiştir. Devlet sahip olduğu muazzam gücü insanların güvenlik ve iyiliği aleyhine kullanmasın diye.

Insanlar hem bireysel haklara hem de kollektif haklara sahiptir. Fransız devriminden sonra, Ulusların Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı kollektif bir hak olarak kabul edildi. Bu gün Birleşmiş Milletlere üye devletlerin en az on tanesinin nüfusu, bir milyonun altındadır. Üye devletlerin yarısına yakını on milyon nüfusun altındadır.

Türkiye"deki Kürt nüfus 25 milyon civarında. Toplam nüfusun üçte biri. Halen Kürt dili eğitim dili değil. Halen Kürtçe Türkçenin yanı sıra resmi dil olarak kabul edilmemiştir. Bu durum bir Insan hakkı Ihlali olduğu gibi, süre gelen şiddete de bahane oluyor.

Şavaş vahametindeki bu şiddet ortamı, hem insanlarımızın ata baba yurtlarını terk etmesine sebep oluyor, hem de yatırım ve istihdamı engelliyor. Yatırım ve istihdam olmayınca, elbette ki yoksulluk gün be gün artıyor.Artan yoksulluk şiddeti besliyor.Dolayısıyla en temel insan hakkı olan yaşam hakkı korunamıyor.

Hak ve Özgürlükler Partisi olarak, biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Devletin Insan Haklarına Dayanmasını talep ediyoruz. 78 yıl içinde Insan Hakları bakımında elbette Türkiye de bazı olumlu gelişmeler olmuştur. Fakat halen hak ihlalleri nedeniyle her gün onlarca can kaybediyoruz. Zaten insanca yaşama ortamı Kürdistan Bölgesinde kalmamış gibidir. Devletin güvenlikçi tutumunu bırakıp, Insan Hakları ve demokrasi alanında çağa uygun adımlar atmasını istiyoruz. PKK"nin de şehirlerimizi meydan muharebesi haline getiren, yaşanmaz kılan bu hendek siyasetinden vaz geçmesini bekliyoruz.

Kürtler sadece ölmek için dünyaya gelmiyorlar. Kürtlerin de insanca yaşama hakkı vardır.Hem devletin hem örgütün bu hakka riayet etmesini istemek insan olan herkesi hakkıdır.

Memleketimizi insanca yaşanak bir memleket halne getirmek hepimizin görevidir. Bu haliyle memlektimizde Insan Hakları durumu hiç de iyi değildir.10.12.2015

Av.Abdulmenaf KIRAN
Hak-Par Gnl.Bşk.Yard.
Print