2024-06-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Abdulmenaf Kıran
 
HAK-PAR olağanüstü kongreye giderken
2016-04-01 12:52
Abdulmenaf Kıran
Kamuoyunun bildiği gibi sevgili Genel Başkanımız Fehmi DEMİR"i 26 Ekim 2015 günü elim bir trafik kazasında yitirdik.Fehmi Başkanının anısı, belleğimizde halen tap tazedir. Olağan üstü kongremizi Fehmi DEMİR başkanımıza ithaf ettik. Ruhu şad olsun.Anısı hep bizimle olacaktır.

Çağımızın yükselen değerleri; Demokrasi,İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğüdür.Kürt halkı olarak trendi bir kez daha ıskalamamak adına, siyasetimizi çağdaş değerlerle yapmalıyız.

Bundan dolayıdır ki, açık ,şeffaf , demokratik esaslarla, insan haklarına dayalı,hukukun üstünlüğü çerçevesinde siyaset yapacağız.

Günümüzde dünya bilgi çağındadır. Ulaşım ve iletişim olanakları o kadar gelişti ki,dünya küresel bir köy haline geldi. Gelişmiş toplumlarda tarımın toplam ekonomideki payı %10"nun altına düştü. Sanayinin üretimdeki payı gelişmiş ülkelerde %10-15 tir. Bu gün gelişmiş toplumlarda hizmet sektörü en büyük sektördür. Hizmet sektörü toplam istihdamın %80"nine tırmanıyor.Kırsal yaşam,hızla yerini kentsel yaşama bırakıyor. Yine gelişmiş ülkelerde nüfusun %80"nine yakını kentlerde yaşıyor. Giderek demokrasi kasabanın tek oyunu haline geliyor.

Ulus devlet sınırları kevgire dönüşmüştür. Sermaye,emek,emtia ve hizmet önündeki sınırlar yavaş yavaş kalkıyor. Bu durum toplumların kültürlerinde de hızlı değişime neden oluyor.

Öte yandan, devletler de eskisi gibi tam ve mutlak egemen değildirler. Devletler, egemenlik haklarının bir kısmını uluslararası bölgesel ve küresel örgütlere bırakıyor. Yanı başımızdaki Avrupa Birliği ulus üstü bölgesel bir örgüttür. AB normları tüm üye devletlerin hukukunun üstündedir. Keza BM de tek tek devletler üzerinde küçümsenmeyecek bir denetimi vardır.
Buna Paralel olarak Dünya yüzünde halen, devlet sayısı artmaktadır.Farklı etnik yapıları barındıran devletlerde, üniter devlet tarih oldu. Artık adem-i merkeziyetçi,yerinden yönetim esaslarına dayalı, federal devletler çağın modeldir. Bu gün BM üye devletlerin 113"ünde, birden fazla resmi dil vardır. Çin"de 51,Rusya"da 34,Hindistan"da 36 resmi dil vardır.Ana dilden eğitim demokratik ülkelerin tamamında mevcuttur. Türkiye"de ya yeni dünya değerleriyle buluşacak, yada tarih olacaktır. Türkiye"nin Federal bir sisteme geçmesi çağın da dayattığı bir zorunluluktur. Partimiz Kürt sorunun coğrafi esaslara dayalı federal bir sistemde çözülmesini savunuyor. Bu anlamda da çağdaş bir partiyiz.

Günümüzde, özgürlüğü değerlendirmede, parametreler de değişti. Kalkınma,üretim,istihdam, kadın erkek eşitliği, inanç özgürlüğü ve insani yaşam endeksi bu günün özgürlük parametreleridir. HAK-PAR olarak biz de bu değerler sistemini içselleştirmişiz. Kürt Halkı da bu değerlerle buluşmak durumundadır. Aksi taktirde bu trendi de kaçıracağız.

HAK-PAR"lılar olarak biz, insani en temel değer olarak benimsemişiz. Her şey insanın daha mutlu,huzurlu ve umutlu bir hayat yaşaması içindir. Bu nedenle Hem Kürtlerin hem de tüm demokrasi güçlerinin siyaset yapacağı parti, Hak ve Özgürlükler Partisidir. Diyoruz ki gelin hep beraber, bu demokratik kurumda omuz omuza siyaset yapalım.
Olağan Üstü Kongremiz 24 Nisan 2016 günüdür. Kongremizin tüm halkımıza ve partimize hayırlı olmasını diliyorum.

01.04.2016
Print