2024-05-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Abdulmenaf Kıran
 
Özgürlük Yolu Vakfı
2017-08-03 11:05
Abdulmenaf Kıran
Özgürlük Yolu Vakfı, mahkeme kararıyla tescili kabul edildikten sonra tüzel kişilik kazandı.

Vakıf Kürt siyasetçi ve yazarı Kemal BURKAY’ın öncülüğünde, Arif Sevinç ve Necati Bayram’ın da kuruculuğunda kuruldu. Vakfın 54 kişilik bir mütevelli heyeti vardır. Bundan sonra da üye kabul etmektedir.

Geçtiğimiz 22 Temmuz günü ilk genel kurulunu Ankara’da yaptı. Yeni yönetim ve Denetim Kurulunu seçti. Yeni yönetim de kendi içinde Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Kemal BURKAY’ı yeniden seçti.

Vakfın amacı vakıf senedinin 3. Maddesinde;

‘’Ülkemiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın her tarafında özgürlükçü. Çoğulcu demokrasinin yerleştirilmesi ve gelişmesi, sorunların adil, barışçı ve demokratik çözümlerinin teşvik edilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için çalışmak; yoksulluk, grup aidiyeti (cins, ırk, din vb), savaş, istem dışı göç, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ve barınaksız kalmış olan insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak; temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesini önlemek için gerekli girişimlerde bulunmak; tüm mağdurlara yönelik eğitim-öğretim, sağlık ve sosyal faaliyetler yürütmek, temel eğitimden yararlanamayan çocuklara temel eğitim programları ile rehabilitasyon, bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkı sunacak etkinlikler oluşturmak ve uygulamak; gençlerin vasıflı iş gücü ve istihdam olanaklarını artırıcı eğitim çalışmaları için okullar, eğitim kurumları, yayınevleri açmak ve işletmektir.” diye tanımlanmıştır.

Bu maddeyi dikkatle okuduğumuzda demokrasiden, eğitime, adalete, dezavantajlı kişi ve gruplara yardıma kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösterebiliyor. Kuşkusuz bu amaç içine Kürtçe Eğitim, Kürt Dili ve Tarihi hakkında neşriyatta bulunma, bugüne kadar yapılmış yayınları toplama, yeniden yayımlama da vardır.

Bunun yanında grup aidiyetlerinden dolayı mağdur olanlara aynı ve nakdi yardım yapmak da vardır. (Grup aidiyeti nedeniyle mağdur olan dünyanın belki de en büyük grubu Kürtlerdir.)

22 Temmuzdaki genel kurulda ben de hazırdım. Üyelerinin büyük bir kısmı eski Özgürlük Yolu mensubu insanlar olmakla beraber, geçmişte farklı Kürt parti ve derneklerinde yer alan kişiler de vardı.

Bir şeye tanık oldum:

Bu üye ve konukların tamamı vakfa maddi katkı sunmakta gönülden yarışıyordular. Vakfın amacıyla mütenasip bir maddi birikimi zaten genel kuruldan önce oluşmuştu. Genel kurul günü bu imkan bir anda ikiye katlandı. Bu da vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli maddi imkanlara sahip olduğunu gösteriyor.

Vakıf Başkanının Sayın Kemal Burkay’ın olması ayrı bir avantaj. Kemal Abi yaşamını üretmekle geçirmiş bir insan. Daha ilk gençlik yıllarında İşçi Partisine katılmış. Daha sonra 70 li yıllarda Kürdistan Sosyalist Partisini, Özgürlük Yolu dergi ve derneğini kurmuş. Kürtçe, Türkçe Dergiler ve gazeteler çıkartırmış. “bir rüya gibi hatırlıyorum. Henüz 13-14 yaşındaydım. Silvan’da Camiya Ecem (Selahadiné Eyübi Cammii) önünde Roja Welat dergileri yere serilmişti. Herkes büyük bir merakla bakıyordu. Etrafı insanlarla çevrelenmişti. Kimisi bir veya iki tane alıp ayrılıyordu. Ben daha ilk okul öğrencisiydim. Ne olduğunu tam anlayamamıştım.

İşte Roja Welat da sayın Kemal Burkay’ın öncülüğünü yaptığı Özgürlük Yolu Hareketinin bir eseriydi. Sonra daha nice dergi ve kitap, yayın evi ve yurt dışı dernekleri Sayın Kemal Burkay öncülüğünde kuruldu…

Kemal Abi abartısız binlerce makale, onlarca kitap yazmış. Edebiyattan, siyasete, hatta tarihe bile el atmış. Yazmış olduğu Kürt Tarihi ciddi bir araştırma ürünüydü. Kemal Abi Kürtlerin köklü çınarıdır. Bilge bir insan ve çok üretken. Kürtlerin Nelson Mandala’sı, Magatha Gandi’si unvanını tereddütsüz hak eden bir insan. Hayatının her döneminde Kürtler ve Demokrasi güçlerine unutulmayacak kurumlar kazandırmıştır. Onun Demokrasi ve Kürt Ulusal Kurtuluş mücadelesine katkıları saymakla bitmez. Benim de yöneticileri içinde yer aldığım Hak ve Özgürlükler Partisi de Kemal Abinin fikir babalığı, teşvik ve desteği ile kurulmuştur….

Kemal Abi’de büyük bir kamusal erdem vardır. O her zaman halkının çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde görür. Kişisel menfaate adeta kapalıdır. Tüm emeğini halkının özgürlük mücadelesine vakfettiği gibi aynı zamanda faaliyette bulunduğu her alanda mali şeffaflığı çok önemsiyor. Kemal Abinin Özgürlük Yolu Vakfı Başkanı olması hem vakfı işlevsel kılacak, hem de vakfa ciddi bir itibar da kazandıracaktır.

Bu vakfın Demokrasiye ve Kürt Özgürlük çabalarına büyük katkıları olacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Yolu ve talihi açık olsun. Halkımıza ve demokrasiye hayırlı uğurlu olsun. 02.08.2017

Av. Abdulmenaf KIRAN
HAK-PAR Gnl.Bşk.Yrd.
Print