2024-05-28
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
"EZ NIZANA SE VAJÎ"
2020-01-02 00:52
Suphi Aydın
EZ NIZANA SE VAJÎ

Embaz, ez zelwana Vêng tembûrê xozana Cueka ez zerr girana Ez nizana se vajî

Ez vêng zelê Marks’a Vêng bêytê bêkesana ez Zaclanê hêvîyana ez Ez nizana se vajî

Ez wayêr rayêr Xanî ya Xemil nêxş Manî ya Şairê di ez sê awê înî ya Ez nizana se vajî

Adir zerrê Cizîrî ya Tîjê torê Herîrî ya Ez pîrê xwid zî newi ya Ez nizana se vajî

Sê vêng sazê mi nikên Guêş xwi nidon vaton mi ser Nîo zî nizon tepîya mendê mi Ez nizana se vajî

Ez Mûsa yê Hesar a Şima pîyerûn ra yers bîya La ez şima neşkena Ez nizana se vajî

Semêd çinaya pîyerû nibên yow Eskêr xwi nikên zaf û xurt Çay eyî birc qonax belêk Ez nizana se vajî

Heş kot mîyan rezan engûr Vêrg kot mîyan birrê pês Hon xirab ra wirz ma bi lez Ez nizana se vajî

Nî çi eşîr û baxir? Nîe beg û nîe zî mîr mênd Yi duşmen rî bî gizîr Ez nizana se vajî

Şêx bi cubê û bi çît Yin xwi dîn ra vist dûr Yi pîyerû bî mezelcî Ez nizana se vajî

Eyî xuêrt ko hema newi resay Eyîg hema pîzê daykê xwi dê Nîo zî paştê bayk xwi gên Ez nizana se vajî

Semêd şima ez na tembûr Weş cenena bi qêrîn Tor hêvî û waşton xwi ya Ez nizana se vajî

Ni hesrêt ma haw zaf xueredo Mûsa, mi wi berd resna Tûr Îsa, mi wi zî kerd nûr Ez nizana se vajî

Ez mileta, ez merdim Se ra vîst nimend hin hov Tuexim erzena yega semêd şima ya Ez nizana se vajî

Semêd şima mi zaf çî verda Tay dîwan û tay nûştê Awê gual bîya zêyd Ez nizana se vajî

Şenik vîyert wesar mi Bî zer pêl daron mi Yers bîya, kota dûr yarê mi Ez nizana se vajî

Sarri bû qir, bîya pûş Pêr mi şikîyay Qerekûş Ez nalena Merûş di Ez nizana se vajî

Bî leti yowbînan ra kot dûr Pîyerû eyî baz qerbelêk Kam waxt yi eşkên bibî yow? Ez nizana se vajî

Zaf vaton qelewan kên Duşmên rî bên sê lîr zirac Sinî hon xirab di monên Ez nizana se vajî

Heyon na zerrê mi pirîyed Ez vaton xwi sist nikena Kard ameya resaya estî ser Ez nizana se vajî

Şima wendê, zanayê lac kurdan Ma yowbîn rî zigurt mênd Hin bês inî kul, xêm û dêrd Ez nizana se vajî

Pîyerû dêst yowbînan bigên Xebat bikên ruej û şow Ez zerre ra vana, fekvra nîe Ez nizana se vajî

Sê yowbînanê inî û eyî Şima gueş zûron ser menên Milet hişyar bîya hon xirab ra Ez nizana se vajî

Têyna milet eşkena Weş xwi paştik inî bar Pîya tepişên inî bênd Ez nizana se vajî

Şima wanên qay çinaya? Qay nivînên her ca di Cîhan verbo rindê şen Ez nizana se vajî

Duşmen haw her ca û rîyeç do Wayêr tang û wayêr tuap Yi ma kênî qope- qop Ez nizana se vajî

Şima nivînên duşmenan xwi Herçî şima yin berd werd Mêzg mi bi sûr Ez nizana se vajî

Se serr a bindeston dê Tu daw duşmên text û mal Caverdên rîyeçê kal û pîyon Ez nizana se vajî

Kal û pîyê ma nezan Pês xwi veradaw bîe şonî Xanî bûbû zelwan Ez nizana se vajî

Ez nîe xana, nîe zî Xanî Nîe Zerdeşt, nîe zî Manî Xwi rî kerd bargiranî Ez nizana se vajî

Nîe gernas a, nîe zî egîd Ez Şêxmûs a, bîe murîd La ez zerre ra birîndara Ez nizana se vajî

Şaîrêd ez çi merda Zerre ra bi kul û derda Guêynê şehîdê kurda Ez nizana se vajî

Ez hesir çiman way û mayona Ez axîn û hesretê sêwîyana Ez dêrd cînîya vîey ya Ez nizana se vajî

Ez hêvîyê mehkûman Dêj zerrê vêşanan Towê sêrd yê laşê bîe wayerona Ez nizana se vajî

Ez dûn û dixanê napal a Guêynê sînê delal a Hawara ez, nale nala Ez nizana se vajî

Ez vêng inî neçaran Kota mîyan nî şax û zinaran Ez aw bênd sêpîyana Ez nizana se vajî

Heq bi zuarê di cuyen Ez zerre ra vona heskerdişon Çi kuen tu dest ini bermayiş ra? Ez nizana se vajî

Keko, ez Cegerxwîn a Zerri bi kul û birîna Nî ayetan wanena Ez nizana se vajî


Mi ina hebestê Cegerxwîn, Ronak – Dîwan çaran, weşanên Deng ra açarna Zazakî ser.
(Rûpel; 304 – 309 )

Print