2024-05-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
MIJ Û DÛMAN
2020-05-22 01:27
Suphi Aydın
MIJ Û DÛMAN

Mij, pûs û dûmano
Sêr sarrê tu Kurdîstan
Pûk,vor û varono
Vêr bêrî tu Kurdîstan

Na feleka rind û delal
Zafinir bîya milk û mal
Hesret, axîn û xeyal
Bîya barê tu Kurdîstan

Welat rez, baxçi û gulîstan
Hole holê mî û pesan
Ey zerîyên rî kezan
Wêran kerdo Kurdîstan

Zeman û waxt amê şî
Qehir û xezêb vîyêrt şî
Agehdar û dîrokvan amê şî
Hesretê tu yin nidî Kurdîstan

Kurdo rueja xêr vêjîya ya ti bizon
Serbestê xwi ti tim bîya zon
Dinya alem wa pîyerû pê bizon
Serfîraz û serbest bikên Kurdîstan

Besa Simko zaf mevaci
Kurdîstan hin amo revaci
Dinya alem heq dona ci
Azad bikên hin Kurdîstan


KUÊY BÊRZ

Nî kuêy ma yî kuêyî bêrzî
Zimag di sûng, kaş di ribêsî
Înê Goran xwi serasêrî
Ruenişt bêrî barê pêsî

Rengê gulan Xelefî xemilnaya
Kela verbo ci di reng a daya
Kale kalê varon û mîyon ma ya
Hokînê varwon û şonon ma ya

Hesareka xwi rî vorbeleka
Verboci Qereguêl Kurr û Meydaneka
Aşman wesar guel hezeka
Ez hesretê na feleka

Meydanek meydan astuaron
Bi meş û vazd bêz kehîlon
Kueçêr amê sêyr û dîlon
Guret xuêrt û kêynon dîlon

Çahlê Gendar şevînê mîyan
Vêng zelê Hes Mûs kota nî kuêy û dewan
Fecîr di Kurrij vêjîyay sêr inî banan
Xuêrt û kêynan guret guvend û dîlan

Na elbikê nî kuêyona
Misk û ember ko xwi rî reng dona
Buêyê gul, sosin û reyhana
Hesretê xuêrt û yê inî kêynana

Çimê awê Sayyer zelal veng don
Çimê awê Gird Pîl xuerêyê xwi di von
Awê Mergê şêynan şuerêt înan
Awê înê Xatûn şîfayê xwi don

Qiringuel û merga hêşîn
Merga Çeqer renga villîn
Mergê şêynan awa şîrîn
Awê inî înan aw a vorîn


Warê ma yî warê waran
Kuem, çadir, çît û xêman
Pes û şonî ko, inî varwan
Xulxul û xuşexuşê inî meşkan

Zelê şonî ko veng dona
Bi zon xwi di qeyde ra vona
Vêng zel birr pês xwi ser di ona
Lûrlûrika û hîkmet girona

Inî warê ma qay hend rindî
Kuêy û banî xwir gul û vil bî
Çira ma yin ra hend dûr mêndî
Bîe welat, kuêy û waran mêndî

Waxtog ma dî warê ma bî
Çît, xêm û kuêm ma bî
şoni, varwan û bêrî ma bî
şuerêt yellan warê ma bî

Ez Simkoyê Sercanija
Hesrêt kuêyî bêrz û qija
şuerêt şahîyê waran rijîya
Ini ruej sîya ma ser di vêjîya


DEM Û DEWRAN

Dem û dewran ina dinya
Inî hal ma sêyrko bivîn
Sê dolavan xwi rî tadîyena
Pê çimon ma ya sêrko bivîn

Welat ser di şer kar kerdî
Dow û bajar xirab kerdî
Parçe, parçe, letê kerdî
Çeher heton ma sêyrko bivîn

Veng haw yenû vêngî teyran
Jehr kîmya kerd mîyan horo giran
Tutêk kiştî ey bîe dînan
Halepçe ya seyrko bivîn

Xurû gurê inî teyaran
Hîris çehêr xuêrt kişt tor qatiran
Qatil bû von pîyerû dûrgelan
Hal Roboskî seyrko bivîn

Çira ameya ez ina dinya
Dinya kerda gualê guêyna
Bîya qederê Kobanîya
şengal a rengîn seyrko bivîn

Gimgim, Silopî û Siliwan
Amed, Nûsaybîn û Cizîrê Botan
Pîyerû meskên nebî û ewlîyan
Kerdû wêran seyrko bivîn

Simko ti xwir zerre ra vacir
Welat kerd veng pîyer bî macîr
Gueşon ra bî kerr ez kamir vacîr
Kurdîstan kerd xirabi seyrko bivîn

Suphi Aydın
Print