2024-06-22
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
ZIRAC
2020-05-30 21:03
Suphi Aydın
Ez merena dayê ziracirî
Ez helîyena bayko delalirî
Hêwax çim tu sîey, gilê tu sûrî
Qedêr Hûmay bibo ez tu bêrî
Qederê Hûmay cuarîn bibo ez tu bêrî

Ez tu bigêrî sera şuêrî
Ez tu bêr bajaron tirkon ra bigêrî
Hêwax ez tu bîg şuêr bajar Dîyarbekirî
Bayko ez yow dikon kîra bikirî
Pê nanê xwi û yê ziracê xwi vêjirî

Daykê ez nîzona ez sebikirî, se nîkirî
Ax bayko mal mi çîn ez mesref bikirî
Ez gilanê xwi yê sîeyon û sûron tira bikirî
Ez bêr sûkê Dîyarbekir’id xerac bikirî
Ez pê nanê xwi û yê delalê xwi vêjirî

Daykê – dayê zirac yena ziracê wekî
Bayko – bayo delal yena delalê wekî
Hêwax qaqibnênî nî kuêy Hesarekî
Dayê yi halîn xwi virazên pê pûş û palaxî
Ax bayko yi qaqibnênî nî Gird Belekî

Daykê – dayê heton hêt Qibêsî pîyerû wêkî
Bayko – bayo heton hêt Hesarek pîyerû wêkî
Hêwax zirac bî qefli gêrên nî kuêy û nî wêkî
Dayê heki bi rîyef perên û marîg mênd têkî
Mi nîzona vêng mino ziracê mi vêjîyawû hot welat û memlekêtî

Daykê – dayê çim zirac sîey û birî wirdî
Ez çimon sîeyon û birîyon wirdîyon tîyemon kirî
Ez bêr sûkê Dîyarbekir’id xerac kirî
Bayko – bayo ez pê yow dikon kîra bikirî
Ez pê nanê xwi û yê ziracê xwi vêjirî

Daykê – dayê warê Heydêr bêrz warono
Bayko – bayo warê Heydêr bêrz warono
Hêwax verbo ci Şarik û Şivano
Hûma ti qebûl bîk mûradê ezebano
Hûma ti qebûl bîk mûradê gil sûrano

Daykê – dayê kuêy Sipî berzê kuêyono
Bayko – bayo kuêy Sipî berzê kuêyono
Hêwax verbo ci Şarik û Şivano
Dayê ma mûrad wazên zîyaretono
Bayo ziracê mi yena helê şono

Daykê – dayê zirac nîka cerdo yena
Bayko – bayo delal nîka cerdo yena
Sê şîramê mergan xwi narid werid xwir qeldena
Sê şimîyelê xellî xwi narid werid xwir şiknena
Hêwax delal zerrê tu mi di esta ez tu bena

Daykê – dayê zirac nîka cerdo yena
Bayko – bayo ya mîyon nî dewan ra xwir vîyerena
Hêwax ya kîye bi kîye xwir pers kena
Daykê ya yena vêr bêr baykê mi di vindena
Delal zerrê tu mid esta ez tu gena

Wendox zon ma yê delal, şima rî deyrê zirac ko şar hêt Wexi û Palo de yena vatiş pêşkêş kena.

Hêvî kena ko şar welat mi zon xwi bîewayer meverd.

Weş û war bimonên!Print