2024-06-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
RUEJA NEWÎ
2020-06-07 22:42
Suphi Aydın

Suphi Aydin

Rueja newî bî nizdî, teyna hîri şowyona pê bena berz sêr kuêyon welat ma ra. Tîja germin û ya bi bereket. Na tîja şîrin û delal yow felqê – letê welat ma ser ra darena wi horan sîeyon, tarîtî kêy xwi azmîn ra bar ken şen. Eyi hor siey ko se hezar cinî, camîyerd, qij û kal ma kişt pê kîmyavarona, enfala hin bên vila şên nimonên ni pêr - hêt welat ma ser di. Nîe Berzan ser enfal, nîe Helebçe ser kîmyavaron û nîe zî Şengal ser tertele û qetlîam bên hin. Na tîja newî û bi bereket ver di şar welat ma yow dilîg û dezgow raştkîn non rue, nîzam û edalet ben şêrîk emir yin. Nîe zulim monen ica di û nîe zî neheqê, teyna deyrê serbestîyê, azadîyê û yê wirîeameyiş yena vatiş. Pêynî feqîrê û neçarê yena ica di û herkes ben wayêr welat xwi. Şar welat ma yê hêt verruêj - başûr di hin ben serbest û azad, xwiser û serfîraz. Ben wayêr kar, gurî, îlîm, zanko, bax, baxçi, mal û milk. Herkes xebat ken qay verşîyayiş cîvat û welat xwi ya û pê zerrê xwi kên şa.
Dunya alem pê hesîya ya ko, 25. 09. 2017 di şar welat ma yê hêt başûr - verruêj fecîr sêr sibay ra yi ro hon şîrin ra wirzên wi û ref bi ref, qefle bi qefle sê way û birayon, duêst û embazon şên sandûqê rayon ser û qay xatir cuyayiş serbestê û azadîyê ya rayê xwi don, von ê, ma hin nîwazên bindestê, ma dewleta xwiser yê Kurdîstan wazên. Kurdîstan azad hesrêt zerrê kal û pîron, xuêrt û kêynon ben heqîqet, ben raştkîn vîst û poncê aşmê Eylul ra pê.
Çond sê serro ko merdim welat ma qay na rueja newî, delal û zelala xebat kerda û guêynê xwi rijnaya semêd azadîyê welat û mîlletê xwi ya? Çond girong yin sarri wedarit verbo zalim û zuardaron di, serasêr welat di xwiverda kot cergon û pîyerdayişon ko yow ruej cuya ver xwi, zûrêt xwi, qij û kulfêt xwi azad bîk na bindestê ra. Yi kot sêr kuêyon, vêşonê, têyşonê dî, vor û varon vara yin ser. Tay yin ra kot hepson tehdayê, îşkence dî, şow û ruej amê kuayiş. Tay zî mal, milk xwi ra, pês, dewarê xwi ra, bax, baxçê xwi ra bî, remay şî bî macîr dûrgelon. Milletê ma kurdan zaf ruêj têng û tarî dî, xirabê çay pîyesîr yin vera nida, bî xizmekar, kole û bindêst şar.
Ma qalê kam qetlîam û tertelon bik, yow nî, didi nî. Şêx Seîd, Seyîd Riza, Qazî Mehemed, Mela Mustefa Barzanî û hezaron ra şehîd Kurdîstan. Teyna Kurd zî namê qetilkerdiş ni welat di, cîran ma Ermenî çay? Çi zulim ami Suryanîyan ser? Çond girong terteli û ferman Kurdan ma yê Êzîdîyon vêjîya û kêy yin kerd xirabi? Nizdê yow Mîlyon û nîyem Ermenî serrê 1915 di amê kiştiş û nîo zî bî macîr dinya ra bî vila şî. Herçiqas yi pê ferman dewletê Osmanîya û pê deston eskerona amê kiştiş zî tay kurdon ma zî pêr - hêt dewlet guret û bî qetilkar cîranan xwi. Helbet xêlek Kurdan zî Ermenî queri kêrd, bêrd kêyan xwi di nimit niverda yi bîyêr kiştiş. Merdim hol, zerr pak û bi merhamet mîyan her qom di êst û hê xirab zî. Na mesela gerega mar bib yow ders ko rayna çîko naterîn mîyon şar welat ma di meb. Zulim kam het ra yen wa bîyer gerega ma zuardarê qebûl mek û verboci sarri wedar.
Kurdîstan welat dewlemend, bi bereket, la heton nikay şar ma dest ra guretib koledaran. Hin dinya bedelîyaya bîya nerm, bîya hera. Teknîk zaf ver şu û hayê herkês yowbînan ra esta, merdim bî wayêr îlîm û zanayê, bî demokrat û medenî. Teyna top û tufeng peri nikên, nikay aqil û fikir, rindê û holê lazima ma merdiman rî. Ma zî wazên bîe guên rijnayiş, bîe cerg, pê sîyasêt û fikira bires miraz azadîyê xwi û welat xwi bixelsin bindeston ra. La herçî haw çiman verdo,hema hêt welaton şerq di tay dewlêt êst sê vergon sêr kuêyon har û hov mênd, heywan yin ra nêrm.Turkîya, Îran, Îraq û Surîya di nîe demoqratê esta û nîe zî yow heq, huquq merdiman. Teyna kiştiş, hepis kerdiş û zulim est nî welaton di. Welat ma zî mîyon nî vergon haron di bû leti - leti û yin ra her yow dewleta koledar yow felqê erd welat ma pê zuara guret xwi dest, şar ma zî kerd bindest.
Ereb, Fars û Tirk von ma musilman û şima zî biray mayê. La yi şow û ruej zûr kên von nîe Kurdîstan est û nîe zî heq kurdan. Von, kurd wazen welat ma parçek, la çaw welat kurd? Kam welat kurd kerd çahar parçi? Se serro ma hay bin zulim nî dewleton di nalên û kalên. Narê nî serron peyînan di daeş amê bî belay sarrê şar welat ma, yin hezaron ra cinî, kêynê, qij, camîyêrd ma him bêrd kişt û him zî sê koleyon bazar di ruêt ereban. Sinî wîjdan merdim tehmûl nî guron pîson bik? Na semed ra yow hêt welat ma di Pêşmergê qehreman verbo nî wahşî û hovan yow cergo gird da û şikir paştê nî murdaron şikit, yi Kurdîstan ra fetelnay. Êr serasêr dunya di hemi kes Daeş ra tersen, çunke guron pîson kên. Nîe Ewropa verdaya û nîe zî Afrîka merdiman kişên, mal milk şar talan kên. La şikir Humay ra Pêşmegê ma verbo daeş xwiverda û yi fetelnay welat ra.
Na semed ra dinya - alem qedr û qîmet dona Kurdan, pê camîyerdê yina bena şa. Eger ma zî xwi û welat xwi ra hes bik, rueja newî û ya bi bereket ha pawena ma. Emir weş û welat rind, dewlemend haw pawen ma. Ma gon bizon nanê xwi sê birayon pîya bar bik û yow cuyayiş demoqrat, medenî pê destan xwi ya viraz ko, heton hetayî zerrê şar welat xwi pê şa bik.
22.09.2017
Wendox delal; ez wazena na meqaleyê xwi ko mi hîri sêrr cuya ver sêmêd referandûm başûra nûşta, la hema cay di neşir nîkerda şima rî pêşkêş bîk!
Print