2024-05-28
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Hasan Cemal
 
Gare katliamı...
2021-02-22 19:49
Hasan Cemal
PKK"yısuçluyorum, kınıyorum, iktidarı da sorumlututuyorumvesilahlarartıksusmalıdiyorum.
1- Silahlarsusmalı... 2- PKK silahlarıgömmeli... 3- ErdoğanveBahçeli"nindili, barışadeğilsavaşhizmetediyor... 4- Cehennemyolundabiradım: HDP"yikapatmak...
Katliam...
Bukonuda PKK"nın da elikirlidir, "devlet"in de...
1980"lerden buyana PKK ve devlet damgasınıtaşıyançokkatliamyaşandı,büyükacılarçekildi.

PKK silahlıbirgüçolaraksahneyeçıktığı 1980"lerden berişiddetveterör eylemlerini politikaaracı olarakkullanmıştır.
Geçmiştekikadarolmasa da bugün de kullanıyor.
Kürt sorununailişkinyazıvekitaplarımda lanetlemişolduğum PKK katliamlarındanepeyceörnekyeralır.
Deminbelirttiğimgibi, PKK terörü gibidevletterörü de vardırbutopraklarda.
Devlet eliyle, hukuk hiçesayılarakyapılankatliamların, işlenen failimeçhul cinayetlerinüstükapatılmış, hesabısorulmamıştırbugünekadar.
Bubakımdan, 2011 yılıAralıkayında yaşanmışolan Roboskikatliamı bunların en çarpıcıolanlardanbiridir.
Devletinsavaşuçaklarından atılanbombalarlaçoğunluğuçocuk 35 Kürt köylüsü hayatınıkaybetmiştir.
Vebukatliamındevletiçinde hesabısorulmamış, üstükapatılmış, birözürbiledilenmemiştir.

Gelelim Gare"ye...
Gare Katliamı"nın tarihimizinkepazesayfalarıarasında yerinialacağıkesin.
PKK"nınelindekiasker-sivilrehinelerikurtarmakiçin yapılan operasyon başarısızdır, tambirfiyaskodur.
Çünkü, altıyıldırPKK"nınelindeki rehinelerdenkurtulanolmamıştır.
Bununsorumlusu da "muhalefet" değil "iktidar"dır.
Birsözvardır, "savaştailkkayıp gerçeğinkendisidir" diye...
Savaştataraflar "iyilikleri" kendine, "kötülükleri" karşıtarafayıkarlar, dezenformasyon yoluyla...
Günlerdir Gare"yleilgiliyorumları, haberleriokuyorum.
Vardığımsonuçlarınözetişöyle:

1. Gare, vahşibirteröreylemidir.
2. Bukorkunçkatliamılanetliyorum,bundandolayıöncelikle PKK"yısuçluyorum, kınıyorum.
3. Katliamınsiyasisorumlusunagelince,sonderecebaşarısızbiroperasyonunaltında imzasıolaniktidardanbaşkasıdeğildir.

Çokuzunyıllardırakıyor kanvegözyaşı.
Kürt sorunu Türkiye"yimaddivemanevikanatmayadevamediyor.
Kalkınmayagidecekkaynakları askeriharcamalar yutuyor.
Demokrasi, hukukveözgürlükleraçısındanTürkiyeyolalamıyor.
Dışpolitikavegüvenlikaçısından Türkiye"ninmanevraalanı daraldıkçadaralıyor.
Sözüuzatmakistemiyorum.
Yıllardırvurguladığımbirkaçnoktayı aşağıdabirkezdahabelirtmekte faydagörüyorum.

1. SİLAHLAR SUSMALI.
Devlet ve PKK silahlımücadeleninartıkbirçıkmazsokakolduğunugörmeli...

2. PKK SİLAHLARI GÖMMELİ.
Silahlımücadeleninömrünü tamamladığını, eskideyişle miadınıdoldurduğunu,
barışçılsiyasimücadelenin bundanböyledahaetkilibiryol olduğunuartıkgörmeli, anlamalı...

3. İKTİDAR YANLIŞ YOLDA!
Bugünküiktidaryanlışyolda.Erdoğan ve Bahçeli"nindilibarışadeğilsavaşahizmetediyor.

4. HDP"Yİ KAPATMAK,CEHENNEM YOLUNDA YENİ BİR ADIM OLUR.
Vehepaynışeyiyapıpdeğişikbirsonuç beklemekakıllıbirharekettarzıdeğildir.

Kürt sorununotları birsüredevamedecek.

Print