2024-06-12
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
BERÎVAN
2021-05-23 19:21
Suphi Aydın
Berîvan, ti adir zerrê mi na
Çilayê çimon mi na ti
Rueja teng di paştê mi gena
Semêd xelasê merdim û welat a
Ax Berîvan, Berîvan
Wî Berîvan, Berîvan

Berîvan, qom derga mîyoni barîya
Rêşta rîyesena ya qemera tarîya
Çim sîeya gili derga
Fek nerma la zerr çi torîya?
Ax Berîvan, Berîvan
Wî Berîvan, Berîvan

Ez tu ra hes kena
Welat xerîb di oncina dêrd zerrî
Qay xelasê welata xwiverdona
Xêftîyena şow û ruej tor embazona
Ax Berîvan, Berîvan
Wî Berîvan, Berîvan

Ti kêynayê kurdan
Çi cinî, çi camîyerd?
Ma pîyerû pîya embaz
Ma deston xwira viraz
Rueja sûr, zelal, newî
Û Kurdîstan azad
Ax Berîvan, Berîvan
Wî Berîvan, Berîvan

Ma zerrê xwi pê azadîya şa bik
Wa ço memon bindest, neçar
Pîyerû zon mayê xwi biwan û binûs
Deyron vaj guvend bîg vêyvan di
Ters çîn, serbest û serfîrazib pîyerû
Ax Berîvan, Berîvan
Wî Bervan, Berîvan

Wendox zon ma yê delal, nî ruejon di derhêq zon şar welat ma ser zaf qal – vatê yên qisekerdiş. Şima fikir mi pers bîk, ez wazena kurd ma ko yi xwi welatperwer hesibnên wa zon daykê xwi di qal bîk, biwan û binûs. Sobîna yow vati na derheq di ini waxt ra tepîya niyena vatiş. Ez zon daykê xwira û yê dapîrê xwira zî zaf hes kena. Zon daykê mi dimilî û yê dapîrê mi zî kurmancî bi.Ez pê zon dimilîya bîya pîl û raya verîn kêy ma di mi gueşdarê kurmancîyê dapîrê xwi û yê xalcînîyê pî xwi kerd. Kurmancîyê yin zaf zelal û rind bî, tu vatên qay hay sê radyo Yêrevan qisê kên, oter yow tesîreko zaf giran mi ser verda. Awi waxt di ez hîriyes serri bîya. Eya ruej ra mi waşt ez kurmancî zî bimûs. Axir ez vatê xwi derg mêk û sarrê şima pê medêjn, sekên bikên hêvêr erd xwira, zon xwira, kêy xwira, welat xwira hes bikên! Se vaj, her hêt ra ma kot têngonê, hal û ehwal şar welat ma rind nû. Ma rî rayêr newî yê xelasê welat lazim.Dinya bêdlîyeya û ma hema qalê poncas serr cuyaver kên.Pê eya sîyaseta kohona nîe zon û nîe zî merdim ben azad! Heyanê rayna şima rî serfîrazê wazena, weş û war bimanên.

Print