2024-06-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
EF
2022-02-04 19:19
Suphi Aydın
Kitab hezar û yow şow eşt kişt mi.
Yow cixari vist ta mi.
Onîyeya
binatê caxilmon asinon ra:
Sê yow nêynika sêhîrîn bîyerqîyeyn
yow bi yow
astarê.


Şow.
Hepisxanê Bursa...
Nîe mîlçik perena îtîyara
nîe zî karwan vîyeren ra
Pêl awê yow guala tarî
nata weta şî amê.
Heyecan guret
Qat
cêrîn
‘ qetil 1 ‘ seraser malta:
wayêr kilayon
seri tûj û sîeyon
hay heyecan dê.
Luêy yin sipîyê sê vor,
çarê sarrê yin qurmiçîyayê.
Yow dalpê rueşnayê
bî vila têrk dîyês ra.
Bajar kuaron
Warişt lingon xwi ser!
Kuar
şên honan xwi yê tarîyon ser!
von,
‘ Ef est ‘
ma vêjîyên teber
kilayon sarrê xwi kên çot û gêrên.
Erd
tîj
cinî
hewa...
Weniş vapûr û tirên
tiranway niş!
Bîe kelepçan
bîe cenderman
tik teyna
serbest
bigêr
vîn!

Mîyan birr di ruak, kue ra bigêr!
Bigêr hetonê taqêt tu bibo!

Wayêr kilayon sîeyon heyecon guret!
Hepis di waxt nivîyeren bîe yarîyan...

La ez...
Onîyena cixarê dêst mi şû hona
Hema mi tira yow qûlm zî nonti bî.

22.10.1933

Wendox zon ma yê delal, na helbest - şîîr yê Nazim Hîkmêt’a û mi açarnaya dimilkî ser. Ina helbest semêd ef mehkûmana ameya nûştiş û inî ruejan di şar hêt Tirkîya zaf ef sero qal kên. Mehpisxanê welat ma di hezaran ra mehkûm sîyasî êst. Ma wazên ko yi zî birês azadî û serbest bigêr.Hêvî kena ko şima ina helbes biwan û pê şa bî. Heyanê rayna weş û war bimanên.

Print