2024-07-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
2022-03-02 13:52
Suphi Aydın
Yers bi wi yow ruej
Wisar
Amnon
Payiz
Zimiston ra
Yers bi wi herçî ra
Dewon
Sûkon
Bajaron
Dengizon
Welaton ra!
Na dinya ra yers bi wi
Nîe embaz
Nîe kar û guri
Nîe zî peri û pul yi rî nibên xem
Têyna yow xeyalê yi bî
Heskerdiş û azad bîyayiş!
Xû kerd yi tim zulimon ra
Çay sarrê xwi nizm nikerd yi verbo zuardaron
Çi dest ra amê texsîr nikerd, xêftîya..
Nîe welat yi bi azad û nîe zî hesrêt zerrê yi ami ca!
La şow û ruej wi honc kot heskerdişon dima
Sê qîrr duseya gironê yi ya
Û xwi dima tim çarnena
Heskerdiş!
Ray esta qefilîyen wi
Ray ray zî zerrê yi bena şa
Axir şow û ruej kar û gurê yi
Azadî, serfîrazê û cîranê bî
Ma vaj yi emir xwi di oter vîyarna
Rayêr azad bîyayiş welat û heskerdiş dima
Zerrê xwi yi teng nikerd ruêjek çoy ra
Pueşmon nû wi ni kar û gurê xwi ra
Tim hes kerd yi çimon zelalon ra
Sinîg ma vaj şowa pê tim ruej vêjîyên
Oter vîyarna yi emir xwi pê heskerdişona
Barê yi na dinya di bindestê û nezanê bî
Bîe xwiverdayiş û sarri berzkerdiş yi rî teway nimend!
Axir pênîd emir yi teq û req di vîyert şi
La çoy fahm nikerd ko adir zerrê yi bû belay sarrê yi!
Print