2024-05-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
HEMA ERÊ NIBÛ DELALÊ
2022-03-14 23:22
Suphi Aydın
Hema erê nibû delalê,
Parîs nivêşaw, xirabi nibû hema,
hema erê nibû delalê,
zerrê mi pîr nibîya hema,
ez yow şow, şowê aşmê gulan’id
Sekuêy Volter di paştê tu bişon dîyesa
û bisîp lewan tu ra
cuya pê surêt xwi biçarn ma hêt Notrdamm a
ma bon vilikon yi ra,
lezabez virar bişorayn tu mi ra delalê
ters, xof û şabîyayiş ra,
û ti bîeveng bîeveng bibermayn
astarê zî wirde wirde bivarayn
tor yow varon tenik û şenika.

Hema erê nibû delalê,
Parîs nivêşaw, xirabi nibû hema,
hema erê nibû delalê,
zerrê mi pîr nibîya hema,
ina şowê aşmê gulan’id ma sekue ra ravîyer
bin valyeron ra, delalê,
bin valyoron ternon û gijkinon ra.
Mi tu ra yow çût qal wêş hê Parîs bivatayn,
vatê bîe zûr, zelal û wêş,
cuya pê fîtik bicenayn mi yow qeyde ra,
û ez bimerdayn heskerdiş ra,
gon ma îno bik merdimon ra.

Taxa cuarîn di kîyê pê kerrona virazîyey,
raşte raşt amê viraştiş,
zeliqnayê yowbînana
û diyês yin rueşnayê aşm ra
û pencerê yin lingon xwi ser rakotê
û per verbo ci di Luvr
bîyêrqena pê rueşnayî ya
ameya rueşn kerdiş semêd ma ya
quenax ma wo bullûr...

Hema erê nibû delalê,
Parîs nivêşaw, xirabi nibû hema,
hema erê nibû delalê,
zerrê mi pîr nibîya hema,
Ina şowê aşmê gulan’id sekued, embaran di
ma gon sêr varîllon sûrona rueniş.
Vêr ma di yow qanal kuen mîyon tarî,
Yow şat ha ma vîyerena şina,
silom bid yey ma delalê,
şatag qemerayê yey çeqera ha ma vîyerena,
silom bid yey ma.
Rayêr yey hêt Belçîqaya, nîo zî hêt Hollandaya kuen?
Vêr bêr qemara di yow cinîyeka paç sipî
weş weş wiyena.

Hema erê nibû, delalê,
Parîs nivêşaw, xirabi nibû hema,
hema erê nibû delalê...
Parîsij, Parîsij,
wa Parîs mevêş, xirabi nîyeb...

13.Gulan 1958, Parîs

Wendox zon ma yê delal, ina helbesta cuarîn yê Nazim Hîkmet a û mi açarnaya zazakî ser. Sinîg şima zî pê hesîyên ina helbest di Nazim Hîkmet von; wa herb çînîyeb û Parîs mevêş, xirabi nîyeb. La çi persên, haw bi vîst heşt ruêjo welat Ukrayna ser di gimo gimê tang, top û bombona. Wiris ramit welat Ukrayna ser û wazen eyî welat xirabi bik û bîg bin dêst xwi. Herb ça ben wa bib, wi tor xwi ya talon, kiştiş merdimon û zulim on. Ma hêvî kên ko yow ruej cuya ver ini herb bîyer vindertiş û welat Ukrayna mîyer xirabi kerdiş. Hûma heq zaliman ra bîyer û belengazan queri bik. Heyanê rayna herb ra dûr û mîyan sulh di bimanên.
Print