2024-06-22
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
VALYERA GIJIKIN
2022-06-14 22:13
Suphi Aydın
Çiriyeyn aw
neynikê xwi di dar valyêr mûêtên ra.
Valyêr gijkinon gilçê xwi şutên aw di.
Kalmê xwiyo zit û vêşnayî fînayn valyerona
suwarî astûaron sûron vazdayn hêt ruêjabona!
Yow ray ra
sinîg yow milçik
bîyer kiştiş
peron xwi ra,
sûwarî birîndar lîr bi astûar xwi ser ra!
Nikerd qêrî wêrî yi,
venda embazon xwi nida,
têna pê hesron çimona onîya
nalê astûaron yê bêrqîyeyon a!
Ax çiqas gunekaw!
Heyf kî yen yi rî
wi hin neşken sêr paştê astûarona raqêld,
kalmi nişuxulnen wi hin mîyan cergon di!
Sûwarî, sûwarî wayêr astûaron sûron,
pêr astûaron yin sê hewayê!
Pêr astûaron yin sê gucalekê...
Astûar yin firdon.
Astûar yin...
Astûar...
Sê astûaron per gucalekinon vîyert emir!

Vêng awê ruê bî nerm.
Virsnê amê virsnon ser
rêng bî pişi.
Desmal sîey amê
çimon zengon ser
gilçê valyeron rişîyay
gijîk yi yo kêj
ser!

Meberm dara valyer
ti meberm,
neynikê awa sîey di deston gire me di,
meberm.

Wendox zon ma yê delal, na ray zî helbesta cuarîn yê Nazim Hîkmêt qay wendişa şima rî neşir kena. Her kes zon xwi ra hes ken û êz zî yê zazakî û kurmancî ra hes kena. Zazakî zon mayê mino û kurmancî zî yê dapîrê mino. Mi hotay helbestê Nazim Hîkmêt açarnaya kurmancî û zazakî ser, wazena yin sê yow kitab helbeston neşir bîk. La hema mecalê neşirkerdiş mi dest nikota. Ina semed ra ez şima rî ray ray inî helbeston bi zazakî û kurmancî neşir kena. Hêvî kena ko şima ina kedê mi ra eciz nîyêb û yin pê kêyfa biwan. Heyonê rayna weş û war bimanên.
Print