2024-06-18
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
BIQÊR KUŞÊ
2022-07-16 18:31
Suphi Aydın
Ti xêr ameya ina dunya kuşê!
Fêk xwe ak û biqêr...
929 di welat Hoover di ameyiş ina dunya sê yow tofan hesibîyen...
Eger ma ra:
‘ şima ina kuş waştên? ‘ bipersayn,
ma,
cewab dayn bîezûr
- Nîe - ...
Gurmikon xwi yê nermikon pîtik
û hîna berz biqêr...
Ti
ma pîlon ra
hîna aqila kuşê!
Helag ti bena vêşon
ço neşken vêng tu bibirn
hetonîg ti mird nîyêb...
Çim tu yê gird û terîk
persên şima kam?
Pî tu sê yow xizmetkaro
wi kedê deston xwi rueşen,
ti gon pî xwi ra zaf ver şuêr...
Û sibay...
Helag ez bimir
vilîk pencar şel erzên
tirbê mi ser di...
Nîewazena ti rîyeçê mi ra şuêr.
Ez
tu ra hîna zaf verşîyayiş wazena...
Paştê xwi inî welat a gire medi.
Gunê tu nû ko
ti ini welat di ameya dunya...
Eyîg nakê pîzê tu birnaya wi zî bîeguno. Mi yi rayêr ser di nidî.
Krîstof Kolomb cakerd yi.
Û cuya pê
yin wi eşt hepson
zîndanan di merd wi...
Hîna berz biqêr kuşê!
Giron – giron bisip çijê daykê xwi û girdib. Têyna yow çî xwi vîra mêk:
Ti yow rencber a
...............................................

Û eyî merdim ko dêst yin nermîk
seben wa bibo
paştê xwi yina gire
medi. .
....................................
Wendox zon ma yê delal, ina ray zî semêd wendişa şima rî helbesta cuarîn yê Nazim Hîkmêt ko mi açarnaya zazakî ser neşir kena. Heyanê rayna weş û war bimanên.
Print