2024-06-12
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
DEFTÊR MÛHARÎR RA
2022-09-12 00:45
Suphi Aydın
Mal Çîno, yê Japono
Di tenon kerd ini guri
Yow camîyerd, yow zî cinî ya.

Mal Çîno, yê Japono
Bonên hunêr yin ra
Lî – Lî – Fu
Emel pêyîn hê Lî – Lî – Fu yo
Ma kên hewar,qêrîn û gazî
Fîelbaz Çînîj


Dêst yi monên yow pîrika kej û tenika
Virken kardon tenikon erzen hewa
Ho tu rî yow ray
ray na
ray na
ray na
ponc
ray na
Hewa di sê virîyon xeton gularikon virazên kard
Pîeser ra erzen kardon vir – vir - vir
Jakond onîyen yin ra
Hema zaf gon bon yin ra
onîyen ti ra laykîm:
Sê yow fenera rengîn yê Çîn
Tîyeser ra şî û amê, binati kot tîyemîyon:
‘Rayer bidên Varda cellad Çan – Kay – Şî
honc kot mêrg yow tenî dima
Rayer bidên Varda’...
Yow haw vêrnîdo, yow zi pêynîdo
Vazday di Çînij kiştê rayêr ra
Awo verîn hêt Jakonda êrzîyen
Ini awo, awig hêt yiya vazdayn,
awo.
Sî – Ya – U yê yiya
Xezalê yi ya
Sî – Ya – U yê mina
Sî – Ya – U ...
Binatera veng vêjîya bî babagunî
Û pê guêyna sûr a bî reng Asya
bî rengîn
Nemrût pê zon Îngîlîzona
helon day xwi ser:
‘ haw tepşen
tepşen
tepiştbitepiş’...
Hîri gom mênd ko çeplon Jakond rês
resa ci cellad Çan – Kay – Şî
Biyêrqîyey xençer...

Vêng guêşt birnayî û estê şikîyayî ami
lîr bi wi lingon xwi ser ra
Sinîg ruejo zer guên di bimon
sarrê Sî – Ya – U
sê yow ruejê mêrg
Şang – Hay di kerd vîn Jakond Filoransayij
Wiyayiş yi yo meşhur yê welat yi ra

Wendox zon ma yê delal, ina ray zî şima rî helbesta cuarîn yê Nazim Hîkmêt ko mi açarnaya zazakî ser neşir kena. Hêvî kena ko şima ina kedê mi qayîl bî û biwan. Heyonê ray na weş û war bimonên
Print