2024-06-22
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
ÇARÎN
2022-09-26 19:37
Suphi Aydın
Sê tuexim filhonon mi rî erd ra kêrd vila meyît xwi,
tay hay Odesa, Stembol,eyi bîn zî Pirag di rekotê.
Welatog ez ina dinya di ti ra zaf hes kena rî erdo.
Helag nobê şiyayiş amê, rî erd boncên mi ser.
..................

Sinîg kî sual nan ra saw û bûr oter hes kena ez tu ra
nîyemê şow di adir kî bibo berz û haya bo hon ra,
fêk xwi çirê aw veran û aw bişim sê çîko naterîn,
sinîg kî yow paket bîg posta ra û mezon çi tedi est,
bi mereq ra, kêyf û heyecan ra paket ken a la, in çî,
hes kena ez tu ra seg kî raya verîn dengiz ser ra bifir
pê teyareya,
Stembol di helag her ca bi usil ra ben tarî
sê çîko zaf weş don pirîye zerrê mi di,
hes kena ez tu ra, sinîg von ‘ hol eyeya ko ma êst’.
....................

Ti xêr ameya ina dinya kuşê
nobê cuyayiş yê tu ya
rayêr tu pawên surinc, olê, qultix, toron,
enfarktê zerr, qanser û sobîna niweşî
bîe kar û gurî mendiş, vêşonê felan
qezayê tirên, teyara, otobos, bûmlêrz û gurî ser di qeza
lasêr awê wisaron, ray esta xela yena felan
çuêy polîs, hepisxanê felan
rayêr tu pawên bombê atom felan
ti xêr ameya ina dinya kuşê
nobê cuyayiş yê tu ya
rayêr tu pawên Sosyalîzîm ( .......) felan.
10. 10. 1961 Laîpzîg
......................

Rubaîyon ra:
Ruej bi ruej ben nizdî şiyayiş
Xatirib tu dinyaya delal
Û ruejê tu xêr KAÎNAT...
..........................

Ez yow merdim,
Ez helbestvan tirk, Nazim Hîkmet,
ez serobin ra îman.
Serobin ra xwiverdayiş û hêvî ya ez......................
Benog ma yowbînan ra hend hes mekerdayn
Eger ma dûr ra sêyr mekerdayn rueh yowbînan
Felek ma dûr mefînayn yowbînan ra
Hend nizdî yowbînan nibîn ma bêlka
...............

Sêr dengiz di yow hor sûr
surêt yi ser di yow keştîya sîyemîn
zerrê yi di yow maso zer
vêr yi di yow merdim zit
vindert mişueri ken.
Ez bibî hor
nîo zî keştî
bibî masi
nîo zî vaş kuehe
nî awi, nî awi, nî awi.
Kî gon bibo dengiz biko
tor hor, keştî, masi û vaş yi ya.
15.09.1958
Arhîpo Osîpovka

Wendox zon ma yê delal, ina ray zî Çarîn a cuarîn yê Nazim Hîkmêt şima rî neşir kena. Mi ya açarnaya
zazakî ser.
Print