2024-07-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
KUÊY BÊRZ
2024-02-02 17:32
Suphi Aydın
Nî kuêy ma yî kuêyî bêrzî
Zimag di sûng, kaş di ribêsî
Înê Goran xwi serasêrî
Ruenişt bêrî barê pêsî

Rengê gulan Xelefî xemilnaya
Kela verboci reng adaya
Kale kalê varon û mîyon ma ya
Hokinê varwon û şonon ma ya

Hesareka xwi rî vor beleka
Verboci Qreguêl Kurr û Meydaneka
Aşmon wesar guel hezeka
Ez hesretê na feleka

Meydanek meydan astuaron
Bi meş û vazd bêz kehîlon
Kueçêr amê seyr û seyran
Guret xuêrt û kêynan dîlan

Çahlê Gendar şevînê mîyan
Vêng zelê Hes Mûs kota nî kuêy û dewan
Fecîr di Kurrij vêjîyay sêr inî banan
Xuêrt û kêynan guret guvend û dîlan

Ina elbikê inî kuêyona
Mîsk û ember ko xwi rî reng dona
Buêyê gul, sosin û rêyhana
Hesretê xuerton û yê inî kêynona

Çimê awê Sayer zelal veng don
Çimê awê Gird Pîl xuerêyê xwi di von
Awê Mergê Şêynan şuerêt înan
Awê înê Xatûn şîfayê xwi don

Qirringuel û merga hêşîn
Merga Çeqer renga villîn
Mergê Şêynan awa şîrîn
Awê inî înan awa vorîn

Warê ma yî warê waran
Kuem, çadir, çît û xêman
Pes û şoni ko inî varwan
Xulxul û xuşexuşê inî meşkan

Zelê şonî ko veng dona
Bi zon xwi di qeyde vona
Vêng zel bir pês xwi ser di ona
Lûrlûrîka û hîkmet girona

Nî warê ma qay hend rindî
Kuêy û banî xwir gul û vil bî
Çira ma yin ra hend dûr mêndî
Bîe welat, kuêy û waran mêndî

Waxtag ma dî warê ma bî
Çît, xêm û kuêm yi yê ma bî
Şoni, varwan û bêrî ma bî
Şuerêt yellan warê ma bî

Ez Simkoyê Sercanija
Hesrêt kuêy bêrz û qija
Şueret û şahîyê waran ricîya
Ni ruej sîyawo ma ser di vêjîya

Wendox zon ma yê delal, ina helbesta cuarîn yê rehmetî pî mi Îsmaîl Aydin a û semêd wendişa şima rî neşir kina. Heyanê rayna weş û war bimanên.

Print