2024-07-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Latif Epözdemir
 
Kürt sorununu çözmek için istekli ve niyetli olmak gerekir
2013-01-06 19:07
Latif Epözdemir
Kürt sorununun demokratik bir yöntemle çözümü nasıl gerçekleşebilir.? Bu konuyu tartışıp ortaya çıkacak bir mutabakatı hayata geçirmek için neye ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda bu konudaki görüşleri paylaşmak istiyorum.

Soruna ilişkin yapılan önermeler asla tek taraflı düşünülmemelidir. Her iki taraf için de geçerli olan tek şey sorunun çözülmesini gerçekten ve yürekten istemek, bu konuda samimi ve dürüst olmak, sorumluluk bilincinde olmaya dahası niyetli olmaya bağlıdır. Emanuel KANT “ Niyetli olmak, başarmanın yarısıdır” der.

Var olan bir sorunu çözebilmek için, benmerkezcilik, bencillik, kısa erimli hesaplar, siyasal rant elde etme düşüncesi, kendini doğruların merkezine koyma, kibir, gurur, öc alma, mukabeleyi bir misil vb. gibi düşüncelerden uzak durmak gerekir. Dahası ,kendini ispat kaygısından kurtulmak gerekir.

Tarafların kendi dogmalarını olmazsa olmaz kılması, kendi çözümlerini dayatması, sekter ve uzlaşmaz bir tutum takınması çözümü olmaz kılar, öteler. Önemli olan daha çok ortaklaşma, ortak yanların bilince çıkarılmasıdır.

Bir araya gelmek için ayrılık noktalarını değil ortak noktaları temel almalı. Ortak yanları yükseltip çoğaltmalı, farklılık ve ayrılıkları ötelemeli, zamana bırakmalı.

Tüm bunları yapmak için kuşkusuz Kürt sorununu çözmek konusunda arzulu ve istekli olmak da lazım. Eğer bu sorunu çözmek konusunda istekli değilseniz mesai harcamak zorunda olmazsınız.

İstek ve arzu, azmi güçlendirir, direnci kaim ve daim kılar.” Bu sorun benim sorunum ve bu sorunu çözmezsem rahat yüzü göremem.” diyebilen her keste bir istek uyanmıştır demektir. Bu küçük test bizi azimli kılacak ve ancak bu sorunu çözebilirsek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir toplum hediye etmemiz mümkün olabilir.

İsteklerin gerçekleşebilmesi için ise içtenlik ve samimiyet şart. Bu gün Türkiye de Kürt sorunu gibi tarih içinde yuvarlana yuvarlana devasa bir hal almış olan bir sorunu tam anlamı ile çözüme kavuşturmak zaman ister.

Ancak kişi bu konuda istekli ve içten olduktan sonra belirli bir program düzeyinde kolaydan zora doğru bir süreç izleyerek bu zamanı olumlu değerlendirebilir.

Kürt sorunu bir vatandaşlık sorunudur. Kürtler bu ülkede kendilerini vatandaş olarak hissedebilmek için Türklerle eşit haklara sahip olmalıdırlar. Kürtlere adalet ve eşitlik sağlamak için her şeye rağmen niyetli olmak şarttır. Kürt sorunu Türkiye’nin ulusal bir sorunudur, Kürtlerden çok Türklerin bir sorunudur. Mağdur bir halk olan Kürtleri Türklerin kendisi eşitliğe kavuşturmak konusunda niyetlenmeleri gerekmektedir.

Son yapılan kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki bu ülkenin en önemli sorunu eşitlik ve adalet sorunudur ve bu sorun çözülmelidir. Adaletsizlik ve eşitsizlik ise geçmişten bugüne en çok Kürtlere reva görülmüştür.Bu gidişata dur demek gerekir.

Niyet sadece devletle sınırlı kalırsa sorun yine çözülmez. Kürt Ulusal hareketinde bir taraf olan silahlı örgüt de Kürtlerin özgür ve demokratik bir düzene kavuşturulması için niyetli ve istekli olmalıdır.

PKK geçen süre içinde, bilerek ya da bilmeyerek bir çok kez provakasyona gelmiş ve halkın istem ve taleplerinin karşısında yer almıştır.

PKK, ulusal ve uluslar arası istihbarat örgütlerinin ağına takılıp bu örgütlerin elinde bir oyuncak haline gelmiştir. Ama PKK bir olgudur ve görmezden gelinemez.

PKK de aynen devlet gibi Kürt halkından özür dilemelidir.

PKK ulusal bir resetleme içine girerek kendini gözden geçirmelidir.

Bu gün Kürt halkı için öngördükleri “demokratik özerklik” uğruna bunca kana ve gözyaşına gerek olmadığı gerçeğini kavramalıdır. Koşulların diyalog ve müzakerelere uygun olduğu bir ortamda silahlı mücadelede diretmek bu sorunu çözmek konusundaki samimiyetsizliğin ifadesi olarak algılanmaktadır.

Şayet PKK Kürt halkının ulusal demokratik haklarını elde etmesi konusunda niyetli ise derhal silah bırakmalı ve diğer Kürt demokratik çevreleri ile birlik ve dayanışma içine girmelidir. Bu güne dek bu zemine bir türlü yaklaşmamış bir PKK’nin çok da niyetli sayılamayacağı ortadadır. Lakin birlik başarının yegane teminatıdır.

Diğer yandan, kimileri PKK’nin varlığını silahlı mücadeleye bağlamaktadırlar. Şayet böyle ise bu son derece talihsiz bir durumdur. Elinde silahı olmayan bir PKK Kürtler için daha hayırlıdır.

PKK Kürt hareketinde samimi ise, Kürtlerin sorunlarının çözülmesi konusunda niyetli ise o da sürece denk düşen adımlar atmak zorundadır. En başta da silahlarını bırakıp reorganize olmak zorundadır. Silahlarından arınmış olan bir PKK sorunun çözümü konusunda pazarlık payına sahip olabilir ve çözümün bir parçası olabilir. Aksi halde PKK sorunun bir parçası olmaktan kurtulamaz.

Şayet PKK silahları bırakmayı kabul etmiyorsa bu da gösterir ki sorunun çözülmesi konusunda samimi ve niyetli değildir.

Elini tetikten çekmeyen bir PKK Kürtlerin çıkarlarını savunmaktan uzalaşır.

Kuşkusuz PKK ve onun yarattığı malzemelerden nemalan BDP, Türkiye’de ciddi bir kitleyi kontrol etmektedir. Onlar bu avantajı doğru değerlendirebilirlerse çok şey değişir. PKK bu kitlesel desteğe bakıp “ temsiliyet” kibirine kapılırsa, gözü kimseyi görmez, Kürt hareketinde de birlik oluşmaz.

PKK kendi kitlesini doğru yönde eğitmeli ve kitleleri doğru ve haklı eylemler için politize etmelidir. Bu önemli kitleyi doğru bir siyasal zemine kanalize edebilmek ustalık ve maharet gerektirir. PKK isterse bunu başarabilir.

Gerek Kürt hareketi içinde gerekse de Türkiye’deki demokratik kamuoyu içinde PKK’nin daha sıcak bir yer bulabilmesi onun Kürt sorunu konusunda ciddi, samimi, gerçekçi ve iyi niyetli olmasına bağlıdır. PKK, şiddet ve gerilimi tırmandırmaktan vaz geçmeli, uluslar arası istihbarat örgütlerinin dolaylı dolaysız amaçlarına alet olmamalıdır.

Devlet bu gün PKK’nin elindeki silahları bahane göstererek Kürt haklarına ipotek koymakta, iyileştirme sürecini kesintiye uğratmaktadır.

Devlet Kürtler konusunda ne kadar samimi olduğunu, Kürt sorununu çözmek konusunda ne denli niyetli olduğunu görebilmek için ortalığın tozdan dumandan, kandan ve baruttan temizlenmesi gerekir. Salt bu olguyu görmek adına bile olsa PKK hükümete -Kürt halkı adına - bir şans vermek için, yani devleti sınamak için de olsa ateş kesmeli ve özgür bir tartışma olanağının oluşması için çaba harcamalıdır.

PKK yukarıda söz ettiğimiz duruşları sergilerse, Kürt sorununun çözümü konusunda niyetli olduğu kanaati hasil olur.. Tersi PKK’ye ilişkin kuşkuların devamını beraberinde getirir.

Print