2024-04-14
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
 
HAK-PAR adına TRT'de yapılan Kürtçe konuşmanın çevirisi
2023-05-08 10:24


TRT de yapılan Kürtçe konuşmanın çevirisidir- HAK-PAR - Mayıs 2023

Yurttaşlar!

Her şeyden önce, geçtiğimiz Şubat ayında ülkemizin ve halkımızın yüz yüze kaldığı büyük felaketle ilgili birşeyler söylemek istiyorum.

Bu büyük depremde 13 kentimiz büyük zarar gördüler.

Bu öyle büyük yara ve acıdır ki yalnız bu kent ve köylerin halkı değil, tüm insanlarımız bu acıyı duydular.

Ben kendim ve Partim HAK-PAR adına ölülere rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum.

Ve diliyorum ki bölgedeki ağır sorunlara bir an önce çözüm bulunsun, göç edenler yerlerine dönebilsinler.

* * *

Yurttaşlar!

Budur ülkede yeni bir seçime gidiyoruz ve Partimiz HAK-PAR da onda yer alıyor.

Son dönemde ülkede ekonomik durum oldukça kötüleşti; halk pahalılık, yoksulluk, işsizlikten yakınıyor ve bu duruma çare bulunmasını istiyor.

Peki, ekonomik durumun kötüleşmesinin temel nedenleri ne?

Çözüm ne?

Biz HAK-PAR olarak hep söylüyoruz: Türkiye’nin en büyük sorunu Kürt sorunudur ve ekonomik krizlerin baş nedeni de odur.

Türkiye’yi inşa edenler başlangıçta Kürtlerin haklarını tanıyacaklarına söz vermişlerdi.

Ama daha sonra Kürt halkının varlığını tanımadılar, Kürt dilini ve kültürünü yasakladılar, Kürtleri zorla asimile edip Türkleştirmek istediler.

Doğaldır ki Kürtler buna razı olmadılar ve haklarını istediler. Ama devlet Kürtlerin meşru haklarını tanımak yerine, baskı ve şiddete yöneldi, bu birçok çatışmaya yol açtı ve bu durum bugüne kadar sürüp geldi. Kürtler büyük acılar çektiler, birçokkez tıpkı Diyarbakır’da, Zilan’da ve Dersim’de olduğu gibi kırım ve sürgüne uğradılar.

Bu nedenledir ki Türkiye de yüzyıl boyunca barış yüzü görmedi ve demokratik bir ülke olamadı.

Zengin kaynaklara sahip bu ülke gelirini silahlanma ve savaşa harcadı.

Ama Kürtlerin özgürlük mücadelesi son bulmadı. Kürtler hak ve özgürlük isteminden vaz geçmediler.1960-1970’li yıllarda Kürt hareketi mücadelesini barışçı yol ve yöntemlerle yürütüyordu.

Ama ne yazık ki derin devlet yurtsever Kürt hareketinin karşısına PKK’yı çıkardı ve onun eliyle Kürt hareketini yanlış bir yola yöneltti.

Şoven ve militarist güçler PKK terörünü bahane edip, “teröre karşı savaşıyoruz” diyerek Kürt köy ve kentlerini yakıp yıktılar, boşalttılar.Milyonlarca Kürt yerinden yurdundan göç etti.

Bu kirli savaş 1980 başlarından bugüne kadar sürüp geldi.

Bu sürede PKK’nin kandırıp dağa götürdüğü 50 bini aşkın Kürt genci yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra binlerce asker de.

Peki, savaş neyi çözebildi?

Hiçbir şeyi.

Az önce de söylediğim gibi, bunca ölüm, yıkım, sürgün herhangi bir sorunu çözmedi. Üstelik Türkiye’de durum giderek kötüleşti.

Türkiye’de şovenizm ve militarizm güçlendi, Kürtler de PKK gibi sahte ve yanlış bir örgütün etkisi altına girdiler.

Ülkenin geliri, diğer bir deyişle halkın ekmeği savaşçı güçlerin elinde gülle, bomba, tank ve top oldu.

Türkiye sadece son 40 yılda silaha ve savaşa 3 trilyon dolar harcadı.

Bunun bedeli de elbet yaşanan ekonomik krizlerdir.

Yurttaşlar, ülkemizin kadınları, erkekleri!

Biz HAK-PAR olarak bunu söylüyoruz. Ekonomik durumun bozulmasının temel nedeni Kürt sorunudur. Diğer bir deyişle, Kürt halkına meşru haklarının tanınmamasıdır.

Bugün HAK-PAR’dan başka, seçimlere katılan hiçbir parti bu gerçeği dile getirmiyor.

3 trilyon doların savaşa harcandığından söz etmiyorlar.

Kürtlerin haklarını neden tanımadıklarını söylemiyorlar. Oysa bu haklar tanınsa ülke barışa ulaşır, söz konusu trilyonlarca dolar ülkenin kalkınmasına harcanır ve toplum refaha ulaşır.

Görünen o ki bu partilerin on yıllardır izlenen yanlış siyasetten dönmeye niyetleri yok.

Öyle olunca da onlar nasıl ekonomik soruna çözüm bulabilirler, hasıl açlığa, işsizliğe çözüm bulabilirler ?

Yurttaşlar,

Bu gerçeği yalnızca HAK-PAR dile getiriyor.

Biz, gelin Kürtlerin meşru haklarını tanıyalım diyoruz.

Bunlardan biri dil hakkıdır. Bu ülkede yaşayan 25 milyon Kürt ilkokuldan üniversiteye kadar anadilinde eğitim görebilsin.

Kürtçe de Türkçenin yanı sıra resmi dil olsun.

Bu haklardan biri de Kürt halkının yerel planda kendisini yönetmesine olanak veren bölgesel yönetimdir. Bu federal bir sistemle mümkündür. Türkiye üniter sistemi bırakıp federal sisteme geçmelidir.

Böylece hem Kürt halkı özgürleşir, hem de tüm ülkeye barış ve demokrasi gelir.

Hem de ülkenin geliri ekonomik ve sosyal gelişmeye harcanır, ne yoksulluk kalır, ne işsizlik.

O zaman kadın hakları ile emekçilerin hakları alanında da ileri adımlar atılabilir.

O zaman depremlere dayanıklı, sellere kapılmayan, fırtınalarda savrulmayan dayanıklı konutlar, güzel kent ve köyler inşa edebiliriz.

Evet, sevgili yurttaşlar, bu ülkenin sorunları çok ve büyük olsalar da çözüm mümkündür.

Ne var ki ülkeyi dünden bugüne yönetenler, bir fobiden bir türlü kurtulamadılar.

Onlar, eğer Kürtlerin haklarını tanırsak ülke parçalanır diyorlar. Federalizmi bölünme gibi gösteriyorlar.

Bu görüş baştan aşağı yanlıştır. Federal sistemle hiçbir ülke bölünmez, bölünmemiştir. Federasyon farklı halkların, etnik grupların bir arada yaşamasının uygarca biçimidir.

Birçok uygar ülke federal bir sisteme sahiptirler. Örneğin İsviçre ve Belçika.

Rusya, Almanya, Çin, Hindistan, Amerika Birleşik devletleri (adı üzerinde “Birleşik Devletler…”)

Dünyamızda bu türden daha onlarca devlet var.

Değerli dinleyenlerim, ülkemizin kadınları-erkekleri, Kürt kardeşlerim!

Seçime giren 24 partinin içinde Kürt halkının temel haklarının tanınmasını isteyen tek parti HAK-PAR’dır.

Federasyon isteyen tek parti HAK-PAR’dır.

HAK-PAR bunun yanısıra gerçek anlamda düşünce ve inanç özgürlüğünü, gerçek laikliği savunan partidir. Öyle ki dini inancı, mezhebi ne olursa olsun, hiçbir kişiye, hiçbir gruba baskı ve ayrımcılık olmasın. Bu çerçevede Türkiye’de sayıları 20 milyon dolayında olan Alevilerin haklı talepleri karşılanıp bu sorun da çözülebilsin.

Tüm bu nedenlerle özgürlüğün, barışın, demokrasinin gerçek partisi HAK-PAR’dır.

HAK-PAR oy pusulasında baştan 2. Sırada yer alıyor.

Eğer siz de Kürtlerin haklarının tanınmasını, böylece Kürt sorunun çözümünü istiyorsanızoyunuzu HAK-PAR’a verin.

Gerçek anlamda düşünce ve inanç özgürlüğü, laiklik isteyenler, oylarınızı HAK-PAR’a verin.

Kürt yada Türk, bu ülkeye barış ve demokrasi gelmesini isteyenler, oylarınızı HAK-PAR’a verin.

Siz de halkın ekmeğinin kurşun, bomba, tank ve top olmasını istemiyorsanız HAK-PAR’a oy verin.

Siz de Kürt ve Türk gençlerinin dağ başlarında ölmesini, diğer bir deyişle savaşın sürmesini istemiyorsanız HAK-PAR’a oy verin.

Siz de ekonomik sorun çözülsün, yoksulluk, işsizlik, açlık kalmasın istiyorsanız HAK-PAR’a oy verin.

HAK-PAR sizin partinizdir, özgürlük ve barış isteyenlerin.

Eğer oyunuzun boşa gitmemesini istiyorsanız, HAK-PAR’a verin, onu güçlendirin.

Oyunuzu HAK-PAR’a verin ki iklim değişsin, sizin ve çocuklarınızın geleceği güzel olsun.

Selamlarımla…

Hoşça kalın…

Arif Sevinç
HAK ve Özgürlükler Partisi/HAK-PAR
Genelbaşkan yardımcısı

Print